News aggregator

– Beinskjørhet kan stoppes med rødkløver

forskning.no - Fri, 10/20/2017 - 04:00
Rødkløver har samme effekt som østrogen på nedbrytningen av skjelettet, men uten bivirkningene, sier forsker.

Ble kaptein Scott forrådt på Sydpolen?

forskning.no - Fri, 10/20/2017 - 04:00
Engelskmennene tapte kappløpet til Sydpolen mot Roald Amundsen i 1911. En av deres egne kan ha stukket kjepper i hjulene for ekspedisjonen.

– Dette er et solid gjennomslag for vår forskning

forskning.no - Fri, 10/20/2017 - 04:00
Universitetet i Bergen troner øverst på lista når landets institusjoner blir målt på internasjonalt samarbeid og siteringer. 

– Uetisk å ikke ta ansvar for bortkastet forskning

forskning.no - Fri, 10/20/2017 - 04:00
Forsker mener medisinske etiske komiteer svikter ansvaret sitt.

Hva gjør vi når GPS-en svikter?

forskning.no - Fri, 10/20/2017 - 04:00
Satellitter hjelper oss til å finne frem i lufta, på havet og på land. Men hva skjer når GPS-en ikke lenger virker som normalt?

Elevar som slit med talespråk blir marginaliserte på skulen

forskning.no - Fri, 10/20/2017 - 04:00
– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på, seier forskar.

Mindre til petroleumsforsking, men ikkje mykje meir til forsking på fornybar energi

forskning.no - Fri, 10/20/2017 - 04:00
Investeringane i norsk petroleumsforsking har gått ned etter 2014,  men satsinga på forsking på fornybar energi har ikkje gått tilsvarande opp. Det viser Indikatorrapporten for forsking og utvikling for 2017.

– Kan føre til nye og bedre vaksiner

forskning.no - Thu, 10/19/2017 - 20:53
Ny forskning avslører bakterienes interne kamp om makten. Resultatet kan bli bedre vaksiner, ifølge forsker.

RORG-samarbeidet med uttalelse om Norads evaluering "Monolog eller dialog?"

rorg.no - Thu, 10/19/2017 - 13:51

- Selv om mye er bra, er det fortsatt behov for forbedringer, sa evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe da Norads evaluering "Monolog eller dialog?" ble lagt fram tidligere i høst. Medlemmer av RORG-samarbeidet har nå stilt seg bak en felles uttalelse om hvoran informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet knyttet til norsk utviklingspolitikk i årene framover kan styrkes i lys av Agenda 2030.

- Behov for fortsatt utvikling av kommunikasjonsarbeid, var budskapet fra Norads evalueringsavdeling, da den i slutten av august la fram evalueringen "Monolog eller dialog?". Evalueringen hadde vurdert både informasjonsstøtten og Norads kommunikasjonsvirksomhet, inkludert fagbladet Bistandsaktuelt.

Selv om begge disse virksomhetene på et vis dreier seg om informasjon og kommunikasjon, har de klart ulike formål. Informasjonsstøtten er basert på Stortingets føringer, senest i Innst. 7 S (2016–2017):

"Formålet med bevilgningen skal være å bidra til å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer."

Mens Norads kommunikasjonsvirksomhet skjer med utgangspunkt i Norads strategi mot 2020, der et av målene er at:

"Befolkningen har god kunnskap om norsk bistand og resultatene som oppnås."

Til spørsmål på Norads nettsider om informasjonsstøtten fortsatt har en rolle i 2017, svarte avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn i Norad et klart ja:

"Vi trenger debatt og kunnskap om bistand og utvikling. Denne evalueringen viser at informasjonsstøtten spiller en viktig rolle i dette arbeidet."

Bistandsaktuelt innledet sin omtale av debatten på lanseringsmøtet slik:

"Norad og organisasjonene som mottar informasjonsstøtte snakker dårlig sammen. En evaluering foreslår å endre måten støtteordningen blir administrert på."

Evalueringen ble også drøftet på RORG-samarbeidets høstfellesmøte i september og et 30-talls organisasjoner har nå stilt seg bak en felles uttalelse om oppfølging av evalueringen. Oppsummert anmoder organisasjonene om at:

  1. UD og Norad tar initiativ til en transparent og inkluderende prosess der relevante aktører i fellesskap utvikler en nasjonal strategi for global læring, kunnskap, kritisk debatt og engasjement i Norge i lys av Agenda 2030,
  2. forvaltningen av informasjonsstøtten forenkles, tilpasses sivilsamfunnets egenart og ordningens formål og ikke som i dag underlegges mange forvaltningsmessige krav og hensyn som primært er relevante for bistandsprosjekter, samt at
  3. arbeidet med forenkling av forvaltningen skjer i et tett samarbeid med RORG-samarbeidet og inngår i en prosess som også vurderer alternativ forvaltning av ordningen og RORG-samarbeidets fremtidige rolle og funksjon.

Uttalelsen er oversendt utenriksråden i UD, som har ansvar for oppfølging av evalueringen, samt Norad og Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

__________________________________

Aktuelle lenker:

The Untold Story of Chumbawamba: Dunstan Bruce on '90s Anthem Song "Tubthumping" & What Came After

Daglige TV-nyheter - Thu, 10/19/2017 - 13:00
One of the most iconic songs of the 1990s—”Tubthumping”—was also a political anthem, but few know the story of the anarcho-punk band behind it: Chumbawamba. Now Chumbawumba’s former singer is working on a film that looks at that history and how artists can use their voices in times of crisis. Founding member and singer Dunstan Bruce joins us to discuss his new film in progress, “I Get Knocked Down: The Untold Story of Chumbawamba.”

"Freedom is Free": Chicano Batman on Their New Album, Trump, the Border Wall and Latino Artists

Daglige TV-nyheter - Thu, 10/19/2017 - 13:00
We are joined in our Democracy Now! studio by the Los Angeles-based psychedelic soul band Chicano Batman. They describe their new album titled “Freedom is Free” as a “move to unravel our minds of fear from the powers that be and replace it with self-empowerment. Freedom must be restored to what it has always been: controlled by no person and subject only to the infinite flow of the elements. While we are here on Earth, we should rejoice in its worth.” We speak with the lead vocalist, Bardo Martinez, and bass player Eduardo Arenas.

Democracy Now! 2017-10-19 Thursday

Daglige TV-nyheter - Thu, 10/19/2017 - 13:00
Democracy Now! 2017-10-19 Thursday
  • Headlines for October 19, 2017
  • Trump's Travel Ban Suffers Another Defeat as Judges Say Threat of Discrimination "Still Intact"
  • Who Profits from the Opioid Crisis? Meet the Secretive Sackler Family Making Billions from OxyContin
  • Guantánamo Prisoners on Hunger Strike Say Guards Threatened to Kill Them by Stopping Force-Feeding

Download this show

Norge : Lærerne forhandler om arbeidsmiljø

Norsk labourstart - Thu, 10/19/2017 - 09:47
Source: Dagsavisen