10 antiteser til Jaglands 10 teser om EU og Norge

Thorbjørn Jagland, lederen i Stortingets utenrikskomité, har skrevet en bok: "Ti teser om Norge og EU". Jeg har ikke tid til en hel bok, men kan heldigvis kjapt tilbakevise de i en liten artikkel. Under vil Jaglands 10 teser komme nummerert, direkte fulgt av et kort tilsvar.

Situasjonen i Colombia del3 - Oppsummering

Denne artikkelserien baserer seg i hovedsak på et foredrag av og diskusjon med Diego Martinez fra menneskerettighetskommisjonen i den Colombianske studentforeningen ACEU i Trondheim 10/11-2003. Det meste av tall som oppgis baserer seg enten på dennes personlige erfaringer, eller nyere FN-rapporter. Jeg vil nå avslutte med en oppsummering av situasjonen, og tanker omkring mulighetene for en mer demokratisk framtid i Colombia.
Oppsummering

Geriljaen

Situasjonen i Colombia del2 - Situasjonen i dag

Denne artikkelserien baserer seg i hovedsak på et foredrag av og diskusjon med Diego Martinez fra menneskerettighetskommisjonen i den Colombianske studentforeningen ACEU i Trondheim 10/11-2003. Det meste av tall som oppgis baserer seg enten på dennes personlige erfaringer, eller nyere FN-rapporter. Jeg vil nå fortsette med å gi en analyse av dagens situasjon i Colombia.

Situasjonen i Colombia del1 - En historisk oversikt

Denne artikkelen baserer seg i hovedsak på et foredrag av og diskusjon med Diego Martinez fra menneskerettighetskommisjonen i den Colombianske studentforeningen ACEU i Trondheim 10/11-2003. Det meste av tall som oppgis baserer seg enten på dennes personlige erfaringer, eller nyere FN-rapporter. Jeg vil starte med å gi en historisk oversikt over situasjonen i Colombia, og bakgrunn for den kampen som nå kjempes der.

Høyresidens unnfallenhet - En kommentar til Hagtvedt-debatten

Jeg kunne jo ikke dy meg, og måtte skrive en liten kommentar til denne politiske parodien som hjemsøkte Dagbladet sommeren 2003. Bernt Hagtvedt raljerte rimelig heftig over AKP-mls lefling med Pol Pot på 70-tallet, morsomt nok i og for seg, men dersom man har fulgt med litt på den politiske debatten de siste tiårene faller det hele litt i fisk.

Venezuela, Chavez og vestlige media

Sør-Amerika er nå inne i en sterk radikaliseringsperiode. Den forrige ble brutalt stoppet av USA med militær støtte til ymse terrorregimer og høyremilits på kontinentet. Dette har fortsatt til dags dato, med blant annet "Plan Colombia", som under et dekke av å skulle bekjempe narkobaroner, støtter militsgrupper som dreper vel så mange som det narkotikaen gjør. Dette er selvsagt ikke nordamerikanere, så da er det visst ikke så farlig.

Undertrykkingens triangel

I et samfunn har herskerklassen grovt sett tre maktmidler å benytte seg av for å holde på makten, dvs. for å forhindre at de undertrykte gjør opprør og tar makten selv.
Disse tre punktene er:
1) Direkte undertrykking: Ved hjelp av militære- eller politistyrker er direkte undertrykking et svært gammelt, ofte brukt, men lite sofistikert maktmiddel. Sin styrke har det i sin absolutthet. Som Mao sa det ”Reell politisk makt springer ut fra geværløpet”. Sin svakhet har det i at det skaper en konstant latent motvilje blant de undertrykte.

Arbeidsledighetens rolle i det kapitalistiske system

Jeg skal under prøve å gi uttrykk for sammenhenger mellom det kapitalistiske systemet og den økende arbeidsledigheten.
Økt arbeidsledighet gir fordeler for den enkelte kapitalist da det fjerner behovet for å tilby økte lønninger for å tiltrekke seg arbeidskraft. Dette fører til relativt lavere lønninger, noe som også gir en umiddelbar gevinst for den kapitalisten som blir i stand til å øke sin profitt på bakgrunn av lavere lønnspress.

Myten om forbrukersamfunnet

I løpet av de siste tiår har vi i stadig økende grad blitt presentert for forestillingen om at det nå er hva vi forbruker som definerer oss som mennesker.

Fordelingsmodeller under sosialismen

Hvordan kan man svare på detaljspørsmål om behandlingen av konkrete problemstillinger i et sosialistisk samfunn, f.eks. boligspørsmålet?