Kjempeskatt på fattigdom og problemer

Uttalelse fra Velferdsalliansen

Staten, kommunene og inkassoselskapene tjener grovt på mennesker som har havnet i en vanskelig situasjon og ikke klarer å betale regningene sine. Den galopperende veksten i gebyrene medfører at de har blitt en skatt på fattigdom og problemer.

Myten om klasseklatringen som det avgjørende propagandavåpen for kapitalismens fortsatte eksistens

Myten om klasseklatringen er helt avgjørende for at et flertall av befolkningen skal støtte opp om et system som opprettholder og forsterker økonomiske og sosiale skiller i befolkningen.

Fortsett kampen mot sosial dumping

Videreformidler denne uttalelsen fra LO i Trondheim som ble sendt ut i forkant av Trondheimskonferansen 2005.

Heismontørene har vært ute i en 5 måneders arbeidskamp for prinsippet om norsk lønn og arbeidsvilkår for arbeid i Norge. De har kjempet hele fagbevegelsens kamp for eksistensen av de landsomfattende kollektive tariffavtalene. Denne kampen fortsetter.

Tekna arrangerer kurs i astrologi

At Tekna er en fagforening som historisk sett har hatt lite perspektiv utover teknologi og marked kan så være, men at de innlater seg på aktiviteter som så direkte undergraver vitenskapens posisjon i samfunnet er mildt sagt sjokkerende.

En diskusjon på NTNUs interne nettsider gjorde meg oppmerksom på denne graverende saken. Jeg vil la utdrag fra Teknas hjemmesider og sitater fra den inviterte foredragsholderen tale for seg selv.

Utdraget under er hentet fra teknas hjemmesider.

--------------------------------------
Lederforum: Astrologi og lederskap

Sosialistisk økonomi - hva nå?

Debatten om sosialistisk økonomi tok aldri helt av i RV, selv om det har vært flere gode begynnelser. Det er det på tide å gjøre noe med. Vi trenger å gjenreise en visjon om en annen verden, en verden som konkret er mulig, og ikke bare i slagords form.

Det er mange spørsmål vi burde arbeide oss gjennom, og mange punkter hvor vårt prinsipp-program kommer til kort og er forvirrende. Dette bør vi ikke være redde for å gjøre. Høyresida har sine sterile og livsløse nyliberale markedsutopier, ideelle skjema som kun eksisterer i tankeverden, som de

Støtt heismontørenes arbeidskamp mot sosial dumping!

Oppfordring fra LO i Trondheim
23.12.2004

TIL FAGFORENINGER OG TILLITSVALGTE
Oppfordring til å bidra med økonomisk støtte til streiken.
Vi oppfordrer fagforeninger og klubber til å binde seg til ukentlige beløp fra begynnelsen av januar 2005 – de større fagforeningene bør kunne klare kr. 2.000,- pr. uke.

Videre at tillitsvalgte i fagforeningene og klubbene arbeider aktivt med å få medlemmene til å binde seg til å støtte streiken med kr. 50,- pr. uke.

LO - Ingen hestehandel med pensjonene våre!

Vi krever at Stortingsbehandlingen av en så grunnleggende reform som pen­sjonsreformen må utsettes til neste stortingsperiode. Pensjonsreformen må bli en del av valgkampen foran Stortingsvalget 2005. Det er LO-kongressen som skal ta standpunkt til LOs krav til folketrygda.

Fra LO i Trondheim

Reisebrev fra Brasilien

Lula, Chavez og det norske valget i 2005, fra en liten by ved Brasils kyst julen 2004.

Et eksempel til etterfølgelse: São Tomé & Principe

I 1990 innfører São Tomé & Principe flerpartisystemet. Til tross for noen spede forsøk på å kuppe demokratiet, kan det sies å være et av de best fungerende demokratiske forsøkene i Afrika. Helt til året 2003.

Av Jon Eirik Hennissen

Regjeringa foreslår å rasere jernbanen

Vedlagt ligger LO i Trondheims Veggavisa nr. 10-2004 "Regjeringa foreslår å rasere jernbanen".
Demostrasjonen er nå over, men teksten og informasjonen er fremdeles like aktuell.

Regjeringa foreslår å rasere jernbanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

LO i Trondheim oppfordrer fagforeninger og klubber til å delta i en fane­markering mandag 29. nov. 2004 kl. 14.15 på Trondheim Jernbanestasjon med krav om ny kurs for å gjenreise en samlet jernbane i Norge.