LoVeSe (la olja ligge)I går, 19/2 var det markering mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, har kan du se starten på appellen jeg holdt (kamerabatteriet ga seg i kulda), og lese hele!

Vi lever i underlige tider. Vi lever i ei tid der verdens forskningsmiljø blir stadig sikrere på at vi står overfor en gigantisk klimautfordring som truer sivilisasjonen vår. Samtidig gjør verdens statsledere ingenting med saken - tvert imot fortsetter de å pumpe opp olje i et stadig mer febrilsk tempo. Denne apatien fra våre ledere er nok også en medvirkende effekt til at en økende andel av befolkninga begynner å tvile på menneskeskapte klimaendringer, selv om det slik forskningen står i dag ligner mer å mer på de som betviler evolusjonsteorien.

Så jeg har bare en kort opplysning til klimafornekterne der ute (selv om det kanskje ikke er så mange av dem har i dag): Du kan ikke erstatte 10 år + med forskning og høyere utdanning ved å lese konspirative nettsider på fritida i et par år. Du kan faktisk ikke det. (Jeg måtte bare få det ut. Litt frustrasjon har bygd seg opp etter en del debatter og diskusjoner.)

Men finnes det ikke forskere som betviler menneskeskapte klimaendringer. Jo det finnes - men få er klimaforskere, og det har jo i den senere tid kommet fram at en del av de forskerne som først stod fram som “skeptiske” iht. klimaendringer, er de samme som løp tobakksindustriens ærend på 60 og 70-tallet for å så tvil om helseskader. En del av disse er kjøpt og betalt av oljeindustrien, de er ideologisk på ytterste høyre og imot enhver regulering av private kapitalkrefter, uansett konsekvenser for mennesker og natur. Det her er ikke seriøse forskere!

Men forskningen er ikke det eneste som blir korrumpert av den mektige industrien som tjener seg rik på å selge fossilt brensel.

Vi har vel alle fått med oss historien om de 16 ordførerne fra Lofoten og Vesterålen som har fått betalt reiser og bespisning av oljeindustriens viktigste lobbyist i Nordland, Lo-Ve Petro. Som takk for maten har de gjengjeldt med sin støtte til konsekvensutredning om oljevirksomhet utafor kysten,

Vi vet jo alle at olje kan brukes til smøring, men jeg hadde foretrukket folkevalgte som takket nei til slike smøreturer, og heller lyttet til sin egen befolkning - for befolkninga i Lofoten Vesterålen og Senja er klart mot oljeboring.

Men er det ikke noen gode argumenter for oljeutvinning da? Det er klart - enhver sak har jo flere sider:

Ved oljeutvinning risikerer vi på den ene sida å ødelegge de viktigste næringsveiene i Nord-Norge, fisken og matfatet vårt og vi bidrar til ei utvikling som setter hele planeten vår i fare. På den andre sida kan det jo være det blir noen flere arbeidsplasser i Oslo og Stavanger ut av det.

Vi vet nok nå! Vi vet at bruken av fossilt brensel må drastisk ned skal vi redde planeten vår! Vi vet at ingen kan garantere mot et uhell slik vi så i Mexico-gulfen! Vi vet at kysten fra Lofoten og nordover i så fall blir innsmurt i olje! Vi veit at hovednæringene (fiske, oppdrett og turisme) i så fall blir ødelagt for hele vår generasjon, og at viktige deler av verdens spiskammer går samme vei!

Vi vet nok til å La Olja Ligge!

Mer fra markeringen:
Facebookbilder fra Naturvernforbundet: http://www.facebook.com/album.php?fbid=201675066514540&id=19299182404953...
Om aksjonen: http://folkeaksjonen.no/node/5857

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering