Attac, Unge Høyre og importvernet

I Klassekampen, 26.03.04. angrep den nye Unge Høyre-lederen Attac. Attac svarte i Dagbladet, og fikk igjen svar her. Noen perspektiver på debatten.

Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup kommer i Dagbladet 13. juli med ganske skarpe angrep på Attac, hvor Attac blant annet beskyldes for å være et sosialistisk underbruk. Det virker slik som de nevnte herrer mener at alle som er motstandere av deres ideologi, nyliberalismen, er sosialister. Enhver grunnfagsstudent i statsvitenskap eller politisk idehistorie kan vel ganske enkelt forklare dem at dette ikke medfører riktighet, så jeg velger å tolke dette som det det er; et enkelt forsøk på å stemple, og sette i bås en politisk motstander. Faktum er at motstanden mot nyliberalismen finnes langt inn på det som tradisjonelt har vært borgelig side, men den vil selvsagt også omfatte sosialister, anarkister, kommunister og mange andre grupper på den tradisjonelle venstresiden. Dette er ukontroversielt og velkjent.

Videre kommer Isaksen og Astrup med påstanden at konkurranseutsetting ikke er privatisering. Dette er et forsøk fra høyresiden på å definere bort noe som etter hvert har blitt et negativt ladd begrep. Konkurranseutsetting er privatisering. Det er privatisering av arbeidsgiveransvaret, og også det daglige ansvaret for driften på f.eks. et sykehjem, og dette er selvsagt de ansvarsområdene som er de klart viktigste både for brukere og ansatte. Det er ikke full privatisering, men privatisering er det like fullt.
Videre kommer Unge Høyre-lederene selvsagt med mange mer eller mindre seriøse angrep mot Attac, men jeg synes det er mer interessant å fokusere på det politiske innholdet i innlegget, nemlig det nyliberale dogmet om at frihandel er det eneste som kan hjelpe verdens fattige. Jeg vil under forsøke å vise hvorfor høyresidens idé om en global ”tricle down”-økonomi, hvor en stadig større akkumulasjon av rikdom hos noen få kommer verdens fattigste til gode, er et falsum.

Det sentrale punktet her er skillet mellom importvern og eksportsubsidier. Dette har jeg allerede greid nøye ut om i innlegget "Eksportsubsidier og importvern" på http://omicron.leftist.net/?q=node/155. Konklusjonen er at en slik liberalisering av matvarehandelen som Isaksen og Astrup legger opp til, slett ikke vil hjelpe verdens fattige. Nyliberalismen har kjørt u-land etter u-land i grøfta, og er en direkte årsak til mye av nøden vi ser i dag. Mer av det samme er ikke medisinen.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering