Debatt om organisasjonsformen til AtB

I fylkestinget i dag kom spørsmålet om kollektivselskapet AtBs organisering opp igjen. Flertallet har lenge holdt fast på en organisering som et aksjeselskap. Det er uklokt.

Revisjon Midt-Norge utførte i mars 2013 en selskapskontroll på AtB. Den viste at det har vært kommunikasjonsproblemer mellom AtB og fylkeskommunen.

Rapporten skriver bl.a. at "En utfordring ved den kommunale eierstyringen er at folkevalgte ofte vil ha tett oppfølging av selskapene, på samme linje som de har ovenfor administrasjonen i kommunen. Realiteten er at når de folkevalgte velger å skille virksomhet ut i et eget selskap, velger de bort den formen for styring."

Dette peker på at AS-et er dårlig egnet som en demokratisk styreform der fellesskapet har sterke interesser i utformingen av et tilbud. Det burde etter alt det som har skjedd _etter_ denne rapporten ble framlagt, være klart for de fleste, at kollektivtrafikken er et slikt område.

Aksjeselskapsformen gir ikke oss som politikere den nødvendige styringen. Den har muliggjort at en svært uheldig økonomisk utvikling har fått pågå alt for lenge uten at det har blitt grepet inn. Kommunikasjonslinjene blir for lange og kronglete, og kommunikajsonen blir for dårlig.

AS-formen er utviklet for at de rikeste blant oss skal kunne tjene enda mer penger uten å måtte risikere mer enn det de har skutt inn i bedriften om ting skulle skjære seg.

Jeg tror og håper at det ikke er fylkeskommunens oppgave, og da er AS-formen en uegnet måte å oganisere vår virksomhet på.

Rødt fremmet derfor på nytt forslag om at AtB gjøres om til fylkeskommunal enhet. Selv om det nok finnes bred støtte for et slikt krav i store deler av fylket, fikk det kun Rødts stemme i voteringen. Det er nok en kombinasjon av høyresidens tro på at å etterape privat sektor i et og alt løser det meste her i verden, samt at flertallskonstellasjonen av Ap, SV, Sp og KrF har AS-organiseringen slått fast i samarbeidsplattformen sin som er årsaken til det. Hadde fylkestingsrepresentantene fått stemme fritt, hadde nok forslaget fått en del flere stemmer.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering