Glimt fra Arbeiderbevegelsens historie

I går var jeg invitert til å snakke om Arbeiderbevegelsens historie for Fagforbundet på Røros.

I tillegg til å ha vært tillitsvalgt og lest mye på hobbybasis i mange år, var har jeg de siste par årene vært så heldig å få tatt et 30 studiepoengs kurs i Arbeiderbevegelsens historie på HiST i et samarbeidsprosjekt med bl.a. nettopp Fagforbundet og HiST.

Det har vært et privilegium å få fordype seg skikkelig i slike tema, og det er selvsagt også flott å bli invitert til Fagforbundet på et sted med så sterke tradisjoner for arbeiderkamp som Røros, for å trekke de lange linjene fra arbeiderbevegelsens framvekst, til i dag.

Et sentralt punkt jeg brukte litt tid på i går er hvordan hele utgangspunktet for fagorganisering kom fra kampen mot "kontraktørvesenet" og lignende ordninger, hvor arbeidere hadde havnet i en situasjon hvor de underbød hverandre for å få de oppdragene som var. Det gikk mange arbeidere på hver bedriftseier, så den eneste måten å oppveie denne maktskjevheten på, var å stå sammen, og skaffe seg et monopol på arbeidskrafta, slik at alle solgte den for den samme prisen.

Den sentrale kollektive tariffavtalen, og sentrale ordninger er selve grunnmuren i det relativt ryddige arbeidslivet vi har hatt i Norge, og i og for seg også i velferdsstaten generelt. Derfor er det grunn til å være på vakt når sterke krefter nå forsøker å svekke disse kollektive, landsomfattende ordningene som er grunnlaget for det klassekompromisset som ble lagt i 1935.

Vi har en regjering som kommer med endringer i arbeidsmiljøloven som vil flytte beslutninger vekk fra de sentrale partene. Dette ønsker også NHO. Da har vi igjen kommet dit, at ansatte i ulike bedrifter kan settes opp mot hverandre når vi får stadig økt bruk av outsourcing og anbudsprosesser. (Gå med på dette, eller så forsvinner jobben, vil lokale tillitsvalgte få høre. Om de siser ja, vil dette brukes til å presse andre igjen,)

Når vi også har en arbeidsminister, hvis partiprogram har formuleringer som:
"Et fritt arbeidsmarked fungerer imidlertid ikke godt så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakere og arbeidsgivere."

Her har man enten svært sterk behov for en historeleksjon, i og med at nettopp dette er _hele poenget_ med fagforeninger, eller også (og mer sannsynlig) tar man aktivt side i den klassekampen som gjennoppstår når arbeidsgiversida sier opp det klassekompromisset som har vært grunnlaget for det moderne norske samfunnet.

Internasjonalt er dette gammelt nytt. Som den søkkrike amerikanske investoren Warren Buffett sier: — 'There's class warfare, all right, but it's my class, the rich class, that's making war, and we're winning.'

Her er uansett slidene fra foredraget mitt:

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering