Hvorfor er Attac viktig?

Støtteinnlegg for å gi en bevilgning til Attac på NTLs Landsmøte 2014

Video: http://attetilfire.lomedia.no/attetilfire/view/?id=QtyiazdmXM&v=8UGq5RAZ...

Regjeringa holder i dag realiteten på å kneble flest mulig av de som er uenige med dem. En ting er kutt i pressestøtta, som er et kraftig angrep på de kritiske og meningsabærende avisene. En annen ting er kuttene i informasjonsstøtten til frivillige organisasjoner.

Det er ingen hemmelighet at de frivillige organisasjonene med sitt solidariske utgangspunkt stort sett har et grunnsyn som ligger mye nærmere fagbevegelsens enn regjeringas.

En organisasjon som vil bli svært hardt rammet av regjeringas kutt er Attac. Det var Attac som gjorde at jeg ble politisk aktiv for 11-12 år siden. Attac har vært en viktig premissleverandør mot den økonomiske nyliberalismen. De har løftet fram finansskatt og internasjonal solidaritet, kjørt kampanjer mot New Public Management. Engasjementet mitt mot idiotiske målstyringsmodeller som var en viktig grunn til at jeg ble aktiv i NTL, begynte i Attac sitt lokallag på NTNU og HiST i Trondheim.

Det var også Attac som først begynte å diskutere TISA og TTIP-avtalen som ble mye diskutert tidligere på LM, og fikk løftet det opp fra de mørke møterom og fram i offentlighetens lys. Et lys de ikke tåler så godt.

Vi må ha en motvekt til Civita. Derfor er det veldig bra at NTL støtter Manifest og Res Publica, men Attac gir noe en tenketank ikke kan gi. Det er en medlemsorganisasjon som gir folk mulighet til å engasjere seg og jobbe aktivt med disse spørsmålene. De skaper aktivister, og kunnskap som NTL og andre deler av fagbevegelsen nyter godt av.

Knut Kjeldstadli, NTL Universitetet i Oslo, har lagt fram et forslag om å støtte Attac med 20000 kr. Regjeringa har lyst til å knekke Attac. Nå har dere et valg. Enten kan dere gjøre Siv og Erna glade, eller så kan dere gjøre Knut og meg glade. Valget er deres.

Landsmøtet gjorde forøvrig meg og Knut glade.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering