Kort om Venezuela

Jeg deltar som vanlig i nettdebatt på db.no. (nå her: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/05/30/502092.html ) Hele debatten kan leses under der, men som et svar på en kommentar laga jeg oppsummringa under, som jeg mener er ganske dekkende for mitt syn.

1. (svar på påstand om diktatorisk makt i hht dekretstyre) Jo, parlamentet her gitt ham noen tidsavgrensede utvidede fullmakter, på noen bestemte områder som de NÅR SOM HELST kan trekke tilbake. Chavez må fortsatt forholde seg til parlamentet.

2. (svar på påstand om at venstresida er naive og nå igjen ukritisk omfavner diktatorer som kaller seg sosialister) Jeg heier ikke på Chavez. Min støtte til ham er RELATIV. Det er høyresida som er naive, som ikke ser at de helkorrupte elitene som styrte Venezuela gjennom et oligarkisk system før Chavez, er en fire-fem hakk VERRE.

3. Jeg kan altså være med på kritikk av enkelte ting Chavez foretar seg, men dersom denne blir ensidig, og ikke samtidig ser på hva alternativet til Chavez står for, da er man på vei inn i en utopisk blindgate.

4. Venezuela var ikke demokratisk før Chavez, og vil ikke bli det om opposisjonen kommer tilbake. Chavez har gjort en del framskritt, men jeg er ikke FORNØYD med demokratiet i Venezuela i dag (sjøl om jeg mener det er BEDRE enn før).

5. (svar på påstand om at økonomien (børsen) går dårlig) Venezuelas økonomi går så det suser, og regjeringas mange Misiones har løftet hauger av fattigfolk ut av fattigdommen. Det er ikke sikkert dette slår ut på børsen (fattigfolket handler ikke der), men det er pokker meg vekst for det.

6. (svar på ukritisk hyllest av et "balansert" AP/H-styre i Norge) I alle samfunn til alle tider har mange (flertallet?) lallet seg inn i ei forestilling at det systemet vi har HER, NÅ, tross alt er det beste mulige, og er det som kommer til å overlevet (det sa f.eks. Hegel om den tyske embetsstaten). Disse folka har alle tatt feil. Samfunn endrer seg, nye samfun dukker opp.

7. (Kort om sosialisme som alternativ) Jeg vil at et nytt samfunn skal bli MER demokratisk, mer rettferdig, uten klassedeling og pampevelde - et samfunn der arbeidsfolk sjøl bestemmer på arbeidsplassen sin f.eks. Dette er sosialisme for meg. Når samfunnet endres, vil jeg jobbe for at det skal bli bedre - du vil jobbe for på-stedet-hvil (men det funker aldri - da ramler vi tilbake, sånn som med den nyliberale revolusjonen på 80-tallet).

Et siste poeng, fra en annen kommentar om delinga av det Venezuelasnke samfunnet:

Venezuela er delt (60/40) i forhold til Chavez. De 40% som er mot chavez tror alt stygt som sies om ham, de 60% som støtter Chavez tror ingenting av det. Sånn sett vil man altid kunne mønstre noen hundretusen i en Anti Chavez-demo (og enda fler i en pro-chavez-demo).

Fakta som gjenstår: Det er ingen problemer for opposisjonen å komme til ordet i Venezuela (og har ikke vært i løpet av hele Chavez periode), de har kontrollert og kontrollerer fortsatt mesteparten av venezuelas media. Likevel er de i mindretall. Hvorfor er de det dersom Chavez er så ille som alle vil ha oss til å tro?

Jeg ser to muligheter:

1. Anti-chavez-propagandaen er feil

2. Opposisjonen er enda verre

Jeg tror sannheten er en kombinasjon.

Til slutt noen anbefalte nettsider om venezuela:
http://www.venezuelanalysis.com/
http://www.venezuelafoia.info/english.html
På norsk:
http://www.albanytt.blogspot.com/
http://www.iselinsworld.blogspot.com/

En annen blogger har et innlegg om debattstilen enkelte av mine motdebattanter bruker i denne diskusjonen:
http://www.blogging.no/blog.php/pyrrho/post/18635

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering