Ikke så høy og mørk nå… + Mammut

I forbindelse med den såkalte Kystad-saken er det indre politiske liv i flertallskoalisjonen som styrer Trondheim på nytt satt på dagsorden. At SV nå har trukket seg fra flertallet skaper også en ny dynamikk.

Da passer det jo bra at boka jeg bidro til et kapittel til er på mammutsalg nå (Dette er herved en advarsel om at denne bloggposten blander markedsføring og kommentarstoff på en svært uryddig måte, men nå har jeg vel sagt ifra, så da er det kanskje ryddig igjen).

Løp og kjøp/sjekk lagerbeholdning hos:
Ark: https://www.ark.no/boker/Sverre-M-Nyronning-Rode-Ritas-regime-9788283240...
Norli: http://www.norli.no/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?urlRequestT...

Eller ymse andre.

Se også oppføringen hos Mammutsalg.no: http://www.mammutsalg.com/mb/d/bok.php?id=7578

Siden jeg har en del Ap-folk fra Trøndelag på sosiale medier, registrerer jeg at det er et par argumenter som kommer opp nærmest på autopilot for å forsvare partiets menn i den såkalte Kystad-saken. Det ene er at saken nå er henlagt av politiet. Den andre er at Adresseavisen er felt i PFU for håndteringen av saken. Her må man likevel gå bakenfor disse overskriftene, og det er grunner til å være litt mindre høy og mørk.

Først henleggelsen: Saken er henlagt "etter bevisets stilling". Det er politisjargong for at "vi tror ikke vi har nok beviser til at vi kan føre en rettssak på dette". Dersom politiet gjennom sin etterforskning mener å ha dokumentert at det er rimelig sikkert at det ikke har skjedd noe ulovlig bruker de en annen kode, nemlig henlagt som "intet straffbart forhold".

Dersom saken din er henlagt "etter bevisets stilling", havner den selvsagt ikke på rullebladet ditt, men den vil bli stående på navnet ditt i politiets interne registre, og vil dukke opp for politiet dersom navnet ditt senere skulle komme opp i forbindelse med en annen sak. Dersom Rune Olsø mener det han har sagt til media, om at etterforskningen har dokumentert at det ikke har skjedd noe straffbart, vil jeg råde ham og hans advokater til å klage på henleggelsen og kreve å få den henlagt som "intet straffbart forhold" i stedet.

Kort om henleggelser: https://snl.no/henleggelse

Så til PFU-fellelsen. Det er riktig at Adresseavisen ble felt i PFU i forbindelse med saken, men det er en smule relevant å se hva Adresseavisen faktisk ble felt eller kritisert for. Og det er konkret to ting.

Først får avisen kritikk for en overskrift PFU mener går noe lenger enn saken kan forsvare. "Det er en forskjell mellom at noe er skjult og at man aktivt skjuler noe." sier PFU om overskriften «Ap-topp skjulte tomteavtale». Men utvalget slår også fast at "Utover dette kan PFU ikke se dokumentasjon på at Adresseavisen har publisert uriktige opplysninger".

Det eneste punktet hvor Adresseavisen ble funnet å ha brutt god presseskikk, var derimot på punkt 4.17, hvor avisen ikke hadde vært rask nok med å fjerne drøye leserkommentarer på egen nettside og Facebookside. Det dreier seg altså ikke om Adresseavisens egen dekning.

På alle de andre punktene som var klaget inn har PFU altså ikke funnet noe å kritisere Adresseavisen for. De skriver endog at "Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag. Avisen var i sin fulle rett til å omtale klagers rolle og interesser" og avviser dermed alle de andre klagepunktene.

Les hele uttalelsen fra PFU: https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/11/02/Pressens-faglige-utv...

I sum gir dermed verken henleggelsen eller PFU-fellelsen noen grunn til å erklære verken at dekningen har vært grovt feilaktig eller at det er dokumentert at noe kriminelt ikke har skjedd. Alle skal selvsagt likevel regnes som uskyldige til det motsatte er bevist. Men det at noe ikke er lovbrudd trenger jo ikke bety at man synes det er greit. Der synes jeg, tross alt, ordfører Rita Ottervik har opptrådt ganske ryddig i denne saken. Hun har tatt situasjonen på alvor og ryddet opp, selv om det neppe har vært bare enkelt.

Les også "Kremlologi på trøndersk" om saken her: http://venstresida.net/?q=node/3860

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering