Les dette før du slenger ut av deg lettvintheter om sykefravær

Ofte leser man "norsk sykefravær på verdenstoppen", og i forlengelsen kommer det vanlige kravet om karensdager (at man ikke skal få full lønn de første dagene) fra høyresida. Man kan gjerne argumentere for det om man vil, men da må man ikke gjøre det fordummende.

Alle som har jobbet litt med sykefravær vet at det består av to svært ulike ting. Korttidsfraværet (du er borte fra jobb et par dager på grunn av f.eks. influensa eller andre kortvarige plager) og langtidsfraværet (du har en lang fraværsperiode pga. mer alvorlig langvarig sykdom eller lidelse).

Karensdager vil kunne ramme den første typen. Dersom det er målet ditt (og vi ser bort fra at det neppe er klokt å motivere folk med influensa til å gå på jobb og smitte kollegene sine), må du vise at det er korttidsfraværet som gir Norge et stort sykefravær.

Problemet er at det tvert imot er langtidsfraværet som dominerer statistikken. Som Kristian Amundsen Østby ved Folkehelseinstituttet skriver:

"I Norge er det slikt fravær, altså langtidsfraværet, som utgjør mesteparten av sykepengedagene. Korttidsfraværet er ikke et like stort problem. Vi har faktisk lavere andel av befolkningen på korttidsfravær enn våre naboland."
https://www.dagbladet.no/kultur/langtidsfravaer-koster-samfunnet-mer-enn...

Hvorfor har vi da så stort langtidsfravær? Det er jo sikkert ulike grunner til det, men en grunn man ikke bør se bort fra er denne: Norge har over lang tid vært i verdenstoppen når det gjelder å inkludere store deler av befolkningen i arbeidsstokken. Som SSB sier her: "Norge har flere kvinner, eldre og unge i arbeid enn andre europeiske land."
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/norsk-syssel...

Når man inkluderer flere mennesker i arbeidslivet, vil man også inkludere en del som har ulike plager og lidelser. Folk som ikke klarer å stå i full jobb hele tiden og som har gode og dårlige måneder. Disse er de som fortest presses ut av arbeidslivet når det strammes til. I mange andre land ville disse gått på trygd, eller kanskje måtte bli forsørget av familien om de ikke lever i en velferdsstat. Er det bedre enn at de er på jobb? Selv om de presser opp sykefraværsstatistikken?

Jeg tror de fleste vil si nei til det.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering