Desperasjon i Arbeiderpartiet?


BILDE: Utrdag fra "Grunnsyn og Retningslinjer" vedtatt på Det Norske Arbeiderpartis landsmøte i 1949

Arbeiderpartiets stolte ridder i kampen mot venstresida, Fredrik Mellem har et innlegg i VG i dag (jeg har strengt tatt ikke lyst til å lenke, men OK), hvor hovedpoenget hans virker å være at Rødts mål om et sosialistisk samfunn "eie av de viktigste produksjonsmidlene" bør være demokratisk, er i strid med menneskerettighetene.

(I parentes bemerket, dette er helt i strid med den almenne tolkningen av menneskerettighetene, men selvsagt en våt drøm for Civita.)

Men id en sammenhengen lurer jeg på hva han vil si om den "drømmen om et sosialistisk samfunn" som Einar Gerhardsen legger fram i siste bind av memoarene sine (s. 168) hvor han beskriver hvordan Arbeiderpartiet hadde sosialisert stadig større deler av den norske økonomien - en prosess han så for seg skulle fortsette.

Var det i strid med menneskerettighetene? Var Arbeiderpartiet anno 1978 et autoritært parti?

Eller hva med dette utdraget fra "Grunnsyn og Retningslinjer" vedtatt på Det Norske Arbeiderpartis landsmøte i 1949 (se også faksimile):

10. Det norske Arbeiderparti vil at Norge skal bygges som et sosialistisk samfunn. All samfunnsnyttig virksomhet må organiseres ut fra omsynet til de felles interesser og for å dekke de virkelige behov hos folket. Alle mennesker skal ha like gode muligheter til å ta del i utviklingen fram mot større velstand og et rikere liv.

11. Dette kan bare nåes i et samfunn hvor alle grener av samfunnslivet går inn i et organisert samarbeid som står under folkeflertallets vilje og kontroll. Alle skal sikres det som er grunnleggende for et menneskes livslykke - arbeid, hvile, mat, bolig, familieliv, utdannelse og åndelig utvikling. Ikke noe menneske og frke noen gruppe av mennesker må ha rett til å fremme sine interesser til skade for fellesskapet.

12. Utviklingen fram mot et slikt samfunn skal skje i samsvar med tradisjonene i det norske folkestyre. Vi skal utvide demokratiet til å omfatte hele samfunnslivet, framfor alt den økonomiske virksomheten. Til dette trenger vi en planlegging under folkets kontroll. Ved et forpliktende fellesskap og en planmessig ledelse av samfunnet skal vi sikre den personlige frihet og skape trygghet for alle.

Jeg regner med Fredrik Mellem husker med gru hvilken samfunnsutvikling vi fikk i Norge i årene som fulgte, da landet ble styrt av et slikt autoritært parti som jobbet i strid med menneskerettighetene.

(Igjen i parentes bemerket, det gjorde de nok tidvis, mot enkelte nasjonale minoriteter, og mot folk til venstre for seg, men det var vel ikke akkurat de Mellem hadde i tankene i sin utblåsning i dag, og ingen vil nok påstå det var ønsker om å sosialisere mer av økonomien som lå bak heller.)

Mellem har også tidligere vært en smule upresis (for å si det mildt) i sin kritikk: http://venstresida.net/?q=node/3872)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering