Et par ord om "ny" regjering...

For det er ikke så mye "nytt" med denne regjeringen. Blåblå med V og KrF ser forsatt veldig blåblå ut.

Det er det en grunn til. KrF er nemlig (minst) to parti i ett. De har en fløy som er opptatt av klima og miljø og av fattigdom og nestekjærlighet (som også omfatter flyktninger). Også har de en fløy som er opptatt av å kontrollere kvinners reproduksjon. Det er den siste fløyen som har makta i partiet nå.

Det positive? Den siste fløyen har minimal oppslutning i befolkningen og vil føre KrF langt under sperregrensa.

Det var nok det Hareide også skjønte og som jeg har påpekt tidligere: http://venstresida.net/?q=node/3932

Det den konservative fløyen har fått i bytte for en dårlig klimapolitikk, en brutal flyktningepolitikk og økte sosiale ulikheter er en innstramming i retten til fosterreduksjon. Som en konsekvens av dette har konservate kommunikatorer begynt å drive et voldsomt spinn, gjennom å påstå at reglene var strengere under den rødgrønne regjeringa.

Det eneste problemet er at det er en løgn. Det er feil at fosterreduksjon var ulovlig før. Går vi langt tilbake var det ikke medisinsk mulig uten å utsette også det andre fosteret for stor fare. Etter at det ble mulig var man usikker på lovtolkningen og sykehus hadde ulik praksis, slik man kan se fra denne NRK-saken: https://www.nrk.no/norge/gjennomforer-fosterreduksjon-1.11516350

Fra en usikkerhet og ulik praksis, til forbud er det åpenbart en innskjerping. Det ser alle som ikke er überlojale partikaniner på høyresida. Til og med om man later som ingenting har skjedd i mellomtida (dvs. at vi har fått en juridisk avklaring om at det faktisk var lovlig).

Det kan bli 2,5 tøffe år nå. Det er åpenbart at KrF har solgt solidariteten sin i bytte mot kontroll over kvinners underliv, mens fagforeningsknuserne i Venstre for lengst har solgt klimapolitikken i bytte for å få lov til å svekke vanlige folks rettigheter i arbeidslivet. Det er i hvert fall greit å få klarhet i hva som er viktigst for disse partiene.

Og i mellomtiden får vi trøste oss med følgende: Klarer de å dra ett parti under sperregrensa i 2021, så klarer de to.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering